Holmbergs Gård

Holmbergs Gård ligger ca 1,5 mil utanför Visby i riktning mot Roma.
Den köptes av Ivan & Ragnhild Holmberg år 1959 och har sedan dess utökats med en Gård till på 1970-talet. Sedan köptes en gård i Björke till år 2000, sedan ytterligare en 2007.

 

Under 2011-12 köptes Djurstallar och åkermark från Stafva gård.

Totalt brukar Driftsbolaget AB Holmbergs Gård idag ca 360 ha åker och sköter om ca 100 Ha skog.

Bolaget kommer under 2012 att börja med djurstallar för uppfödning av nötdjur till slakt.

Företaget AB Holmbergs Gård ägs av Fam. Holmberg, där Raoul Holmberg är Styrelseordförande.
Företaget har mellan 1-3 anställda beroende på säsong

logga