Innehåll

Välkommen till Holmbergs Gård

    

  

 3Gin110723-253

Holmbergs Gård ligger ca 1,5 mil utanför Visby i riktning mot Roma.
Den köptes av Ivan & Ragnhild Holmberg år 1959 och har sedan dess utökats med en Gård till på 1970-talet. Sedan köptes en gård i Björke till år 2000, sedan ytterligare en 2007.

Under 2011-12 köptes Djurstallar och åkermark från Stafva gård.

Totalt brukar Driftsbolaget AB Holmbergs Gård idag ca 360 ha åker och sköter om ca 100 Ha skog.                                                                                                                                               

Bolaget kommer under 2012 att börja med djurstallar för uppfödning av nötdjur till slakt.            
Företaget AB Holmbergs Gård ägs av Fam. Holmberg, där Raoul Holmberg är Styrelseordförande.
Företaget har mellan 1-3 anställda beroende på säsongEntreprenad

mobiltelefon 20121005 079DSC 0711DSC 0714Entreprenad

Vi har påbörjat vår entreprenad verksamhet, med att utföra dikesrensningar, göra enskilda avlopp mm.
Vi har även ME-diplomering för att gräva avlopp.

20121213

Tills dags datum har Vi under året gjort avlopp för 6 fastigheter. Vi fortsätter under 2013

att utföra fler avlopp.

20121217

Vi håller som bäst på med att snöröja lite småvägar , Vi hjälpermobiltelefon 20121005 020

en åkare som Vi har samarbete med.

Upppfödning av djur

 

stallbild4 stallbild1stallbild3DSC 0709

Sen 20150101 har Vi gått över till att föda upp tjurkalvarna till 14-17 månader

innan slakt och har en vikt på ca 280-300 kg slaktade.

Detta av att tillgången på kalv minskat pga mjölkbönder slutar med sin Produktion.

 

När köpet av Stallarna blev klart under våren 2012 och vi funderade på vad vi skulle

ha för djur i våra stallarna. Vi blev inbjudna tilll en resa för att titta på Kalvuppfödning.

Vi var då tvungna  att testa om våra stallar skulle kunna fungera för denna produktion.

på sommaren 2012 tog vi emot våra första  kalvar. Och fyllde på efter hand.

Det har fungerat väldigt bra och kalvar trivs på de stora ytorna där det finns utrymme

för hopp & lek.

 

Då man tar emot kalvar från fler än 5 gårdar så var vi tvungna att ha ett

mottagningsstall. Vi fick hyra ett fd. dikostall hos Patric ( vår granne på Stafva) där vi har

godkänt för ca 60 kalvar men vi brukar ha ca 45-50. Sen har vi köpt in en kalvhydda

där man kan ca 20 st kalvar.

 

Själva produktion går ut på man föder upp kalvarna till ca 8 månaders ålder. Har vi

kalvar som ännu får mjölk när dom kommer till oss så fortsätter vi med det till

dom är ca 8 veckor. Gemensamt för alla kalvar är att dom skall vara ca 5 veckor i ett

mottagningstall. därefter kommer dom ut i de stora stallarna.

 

Vi ger som som små upp till 8 veckor Kalvfoder Start + hö eller ensilage +mjölkersättning för

dem som inte är avvanda.( Avvanda kalvar = kalvar som slutat att få mjölk )

Sen när dom kommer ut i de stora stallarna så fodrar Vi med en mixervagn ett fullfoder istället.

Blandningen består av spannmålskross av korn, melass, majs, gräsensilage, proteinfoder, vitaminer.

Av detta har kalvarna i stort sett fri tillgång av.

 

 Sen när kalvarna börjar närma sig att åka till Visby Slagteri så väger vi kalvarna kontinuerligt

för att vi skall ha en målvikt på 160 kg slaktad vikt. Vi väger i stort varje vecka de olika grupperna

för att ha koll. Mycket för att man skall få samma kvalité på köttet.

20130608 fick vi en lite belöning för vårt arbete med att leverera Kalvfilé till

Prinsessan Madleine´s bröllop. Och det är Vi lite stolta över. 

 

 

Stall

DSC 0710

 Detta hus inrymmer personalutrymme med toalett & dusch,

på övervåningen syns balkongen samt där finns också sittplatser för ca

20-25 personer innanför. Brukar användas vid kundbesök mm

 

© 2013 Holmbergs Gård | Powered by Sibelle